Meten is weten!

Beslissingen maken tegenwoordig hoeft niet meer op basis van meningen, onderbuikgevoel maar op basis van data! Wat zeggen de cijfers. Middels testen kan je erachter komen of een blauwe knop of een groene knop beter werkt qua conversie. Die cijfers moeten dus wel inzichtelijk en begrijpbaar zijn!

Waar kunnen we je mee helpen?

Nulmeting

Een nulmeting is het vaststellen van de stand van zaken voor aanvang van een project, nieuw beleid, campagne, veranderingstraject. Met de nulmeting wordt de startpositie bepaald.

Meer weten

Door een nulmeting te doen, kun je:

 1. effecten meten;
 2. het succes van het project, beleid, campagne vastleggen;
 3. gedurende het project, beleid, campagne de vooruitgang monitoren;
 4. inzicht krijgen in wat er al is en wat er moet veranderen om je doel te bereiken;
 5. je actieplan bepalen aan de hand van concrete aanknopingspunten. Wat moet eerst gebeuren en wat kan later? Waar concentreer je je op?
 6. bepalen welke sturingskengetallen interessant zijn om de voortgang mee te monitoren;
 7. je ambitieniveau uitspreken;
 8. sterke en zwakke punten benoemen en daar gedurende het proces rekening mee houden;
 9. bepalen waar je direct resultaat kunt boeken.

A/B testen

Wat werkt beter, een blauwe of een groene knop. Een plaatje of een video. Allemaal zaken die je met allerlei tools kan testen en op basis daarvan een wijziging kan doorvoeren.

Meer weten

Een A/B-test is een testmethode op de effectiviteit van twee mogelijkheden te meten. Het wordt onder meer toegepast binnen websites en reclame-uitingen. De gebruikers of ontvangers worden verdeeld in twee gelijke groepen, die elk een eigen variatie getoond krijgen. Door voor beide groepen de effecitiviteit te meten (bijvoorbeeld het conversiepercentage) kan worden vastgesteld welk concept het beste ingezet kan worden.

Rapportages

De vele data die een website of webshop geeft maken wij inzichtelijk voor je in heldere rapportages zodat de voortgang uitstekend te monitoren is.

Meer weten

standaard rapportages maar ook maatwerk rapportages kunnen we maken die wekelijks, dagelijks of maandelijks gemaakt en gemaild kunnen worden.

Personalisatie

Je website personaliseren van data. Kunnen we middels een cookie achterhalen wie er op de site is? Ja, dan kunnen we personaliseren. Als we weten dat je een account hebt kunnen we je aansporen om in te loggen en hoeven we je niet te vragen een account te maken.

Meer weten

Met personalisatie bereikt u onder andere:

 • Online herkennen van klant / niet klant voor uw bezoekers (en de daarbij horende relevantere communicatie)
 • Verbeteren van uw conversie
 • Verbeteren van uw online servicegraad en ontlasten van uw klantcontact afdeling
 • Uw NPS score verhogen
 • Interesses vastleggen van uw digitale bezoekers en daarop acteren
 • Besparing op uw marketing budget  (u gebruikt data ook gericht in uw online targeting of email marketing)
 • Gemakkelijk koppelen van andere bronnen aan profielen (Bijvoorbeeld uw CRM, emailmarketing, display ads, winkelsysteem, Google Analytics Facebook advertising, recruiting-systeem of webcare)

De mogelijkheden zijn ruim om uw klant of potentiële klant een persoonlijke ervaring te geven over al uw online kanalen en deze voor uw merk te winnen.

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!